Dnes je 25.05.2017. Stránka načítaná o 03:07.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4336)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 TUR-2017/0004-OCU-002 Obec Turňa nad Bodvou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmluva o posyktnutí nenávratné 542 120.00 € 24.05.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
2 TUR-2017/0317-OCU-001 Športový klub Taekwon-Do Obec Turňa nad Bodvou Zmluva o poskytnutí dotácie po 9 960.00 € 24.05.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
3 FD /0163/17 Obec Turňa nad Bodvou Slovak Telekom a.s., T-Co Telefónne poplatky 04/2017 18.46 24.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4 FD /0164/17 Obec Turňa nad Bodvou Veolia Energia Východné S Dodávka tepla 04/2017 1104.84 24.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
5 FD /0165/17 Obec Turňa nad Bodvou SLOVAKIA ENERGY s.r.o. El.energia-dofakturácia VO(612 4.56 24.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
6 FD /0166/17 Obec Turňa nad Bodvou SLOVAKIA ENERGY s.r.o. El.energia-preplatok VO(501) -1.90 24.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
7 FD /0167/17 Obec Turňa nad Bodvou Slovak Telekom a.s., T-Co Telefónne poplatky za 04/2017 33.58 24.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
8 FD /0168/17 Obec Turňa nad Bodvou Palčíková Katarína Poskytovanie služieb na rok 20 549.36 24.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
9 FD /0169/17 Obec Turňa nad Bodvou Palčíková Katarína Poskytovanie služieb na rok 20 125.53 24.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
10 FD /0170/17 Obec Turňa nad Bodvou Palčíková Katarína Stravovanie v hm.núdzi za 04/2 1760.00 24.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
11 FD /0171/17 Obec Turňa nad Bodvou Palčíková Katarína Režijné náklady na stravovnie 1810.40 24.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
12 FD /0172/17 Obec Turňa nad Bodvou Milan Maléter-Systém EZS Dom smútku 1409.42 24.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
13 FD /0173/17 Obec Turňa nad Bodvou GemerAudit s.r.o. Audit konsolid.účtovnej závier 600.00 24.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
14 FD /0174/17 Obec Turňa nad Bodvou CANIS SLOVAKIA, s.r.o. Nákup OOPP pre AČ 413.21 24.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
15 FD /0175/17 Obec Turňa nad Bodvou Michal Hanic-Big Boss Tra Nákup tonerov 30.22 24.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
16 FD /0176/17 Obec Turňa nad Bodvou GTO-PRO s.r.o. Nákup potravín ŠJ MŠ za 04/201 65.51 24.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
17 FD /0177/17 Obec Turňa nad Bodvou DELTA ONLINE spol. s.r.o. Telefónne poplatky za 04/2017 103.84 24.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
18 FD /0178/17 Obec Turňa nad Bodvou Východoslovenská vodárens Zrážkové vody za 04/2017 254.90 24.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
19 FD /0179/17 Obec Turňa nad Bodvou TOPSET Solutions s.r.o. Zmluva o aktualizácii programo 302.40 24.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
20 FD /0180/17 Obec Turňa nad Bodvou Vaša SLovensko s.r.o. Stravné listky na 05/2017-dofa 184.97 24.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/217 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo